Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2022

Poslání  Ps          Posláním spolku je:

Následná pomoc při překonávání těžké životní situace vzniklé nádorovým onemocněním, strachu z budoucnosti, strachu z osamělosti.

Šíření osvěty a organizování akcí podporujících prevenci onemocnění, věnování pozornosti kvalitě života léčených a vyléčených onkologických pacientů.

Pořádání informačních a vzdělávacích aktivit.

Hlavní cíle a úkoly:      

Informační a osvětové působení na veřejnost, seznámením se specifikami takto zdravotně postižených občanů.

Pomoc při organizování klubové, zájmové, a sportovně rehabilitační činnosti pacientů.

Realizaci projektů s názvy: 
 1/ Zkvalitnění života onkologických pacientů v Karviné.
-   Workshop v Hotelu Excelsior v Dolní Lomné
2/ Zajištění ozdravných aktivit členům onkoklubu Karviná
-    Ozdravný pobyt v Penzionu Kempa v Bukovci

                                                 -    Výlety, poznávací zájezdy, kulturní akce a vzájemná setkávání                                                                                    v regionu i příhraničí podporují tyto organizace:

                               

Poskytovatelé dotací, finančních příspěvků v roce 2022:

Nadace OKD, Nadace rozvoje zdraví

Statutární město Karviná - fond primátora, odbor sociálních věcí

Reklamní agentura MARF, s.r.o. Ostrava

Obec Petrovice u Karviné, Liga proti rakovině Praha

 

Jsme vděční za každý finanční příspěvek, poskytnutý spolku na realizaci aktivit, které zpříjemňují klientům spolku život, pomáhají při zajištění cílů účelu založení organizace.                 Děkujeme

Realizační tým a vedení spolku                        

Výbor spolku – statutární zástupci

Blažena Monczková                      předsedkyně

Zuzana Dokoupilová                     místopředsedkyně

Marcela Dudová                            hospodářka, pokladní

Milada Bartmanová                       účetní spolku                    

Revizní komise

Eva Ťaptíková                               předsedkyně komise                             

Miluše Daďová                               členka

Anděla Brázdilová                         členka

Spolupracující organizace:

TOXON Morava, o.p.s. Nový Jičín, Karvinská hornická nemocnice, a.s. Karviná,

Lázně Darkov, a.s.- Rehabilitační sanatorium v Karviné - Hranicích,

Lázně Darkov, Společenský dům

Lékaři onkologické ambulance KHN Karviná – Nové Město

MIDI, autobusová doprava Karviná,

Regionální onkologické kluby Ostrava, Havířov,

Třinec, Frýdek-Místek, Opava a Krnov, Bohumín

Polská organizace OD NOWA z Rybnika,

Liga proti rakovině Praha

Aliance českých organizací a žen s rakovinou Praha

Klub diabetiků Karviná, SPCCH Klub tělesně postižených Karviná

EXASOFT, s.r.o. ASTRA, prodejny kancelářských potřeb Karviná   

                                      

Z historie organizace …………

Sdružení zahájilo vlastní činnost 1. 1. 2003. Klub existuje déle, byl nejdříve aktivitou Slezské Humanity v Karviné. Rok a půl. Pomáháme si navzájem déle než 20 let.

Klub a následně sdružení založilo několik členek s různým typem onemocnění, a proto jsme dlouho byli jednou z mála pacientských organizací, která pomáhá pacientům všech typů onemocnění a bez rozdílu věku. V létě roku 2001. Členy klubu je i několik mužů, práci v týmu se však věnují jen ženy.

V budově Polikliniky NsP Karviná – Ráj bylo otevřeno dne 1. července 2003 Krizové centrum. Zařízení a zahájení provozu podpořil odbor zdravotnictví Krajského úřadu MSK, Statutární město Karviná a Severomoravská energetika. Členkami sdružení byly jen ženy. Měly jsme se kde scházet a organizovat stále více aktivit pro ostatní pacienty. Dodávat naději, snažit se o to, aby nikdo, kdo nechce, nebyl se svou nemocí sám. Byl to takový „ raketový start “, jak hodnotily tehdy kolegyně z Prahy. Zajistily jsme spoustu edukačních publikací, začaly vyrábět vlastní informační tiskoviny. Organizovali jsme i větší prezentační a edukační akce. Ve spolupráci s městem a Ligou proti rakovině Praha. Také s Nadací OKD – účast na programu Hornických slavností.   Nejoblíbenější a nejužitečnější jsou pro klienty spolku ozdravné pobyty. 

Od roku 2009 je klubovna součástí Onkologického centra v Karvinské hornické nemocnici. Máme k dispozici nástěnku, informační panel ve spojovací chodbě nemocnice. 

Od roku 2016 má organizace novou právní formu – spolek. Vede přehledně podvojné účetnictví. Jednotlivé dotace účtuje odděleně, účetní spolku se stále vzdělává na seminářích pro neziskové organizace. Máme zřízené datové schránky. 

 

Naše prezentace ve městě: Spolek je zařazen do Katalogu poskytovatelů návazné sociální služby v Karviné.

Poděkování. Děkujeme vedení Karvinské hornické nemocnice, a.s., za možnost dlouhodobého využívání klubovny v Onkologickém centru. Máme to nejvhodnější místo k poskytování služeb, ke kontaktu s pacienty v čekárnách. Děkujeme  Statutárnímu městu Karviná za finanční podporu od počátku existence klubu. Děkujeme všem poskytovatelům dotací, sponzorů, příznivcům klubu. Dlouhodobě podporuje aktivity klubu i Obec Petrovice u Karviné, Nadace OKD a Nadace rozvoje zdraví. Děkujeme za skvělou spolupráci Reklamní agentuře MARF, s.r.o. Ostrava, Lázním Darkov,a.s. a Dopravní firmě MIDI Karviná.

Hospodaření v roce 2022

 

Výdaje:

Kancelářské potřeby + spotřební materiál                       13 351,-- Kč

Cestovné                                                                           2 331,-- Kč

Ostatní spotřebované nákupy, kytice,                              15 209,-- Kč

Telefonní služby                                                                8 005,87Kč 

Nájem nebyt. prostor, e- stránky, poštovné, ESSET,     

tisk prezentačních tabulek                                                8 112,-- Kč                               

Setkání v září – ve Společenském domě s sp. Rybnik    22 520,-- Kč                

Přeprava – zájezd Staré Hamry                                         7 300,-- Kč     

Rekondiční pobyt – Hotel Kempa Bukovec                    179 520,-- Kč                

Přeprava Bukovec u Jablunkova                                        7 600,-- Kč                            

Přeprava – zájezd Kroměříž, Teplice nad Bečvou            13 846,-- Kč

Pobytová akce – Hotel Excelsior – Dolní Lomná              50 743,-- Kč     

Přeprava – Dolní Lomná                                                     7 400,-- Kč

Nákup tašek, pera potisk, nájem – bowling Petrovice         4 101,23Kč

Přeprava – zájezd Ustroň v Polsku                                      4 456,--Kč

Přeprava – Farma Bezdínek v Dolní Lutyni                          2 000,-- Kč

Mzdové náklady DPP – vč. odvodů 5 osob                        51 000,-- Kč  

Ostatní služby,                                                                            60,-- Kč

Daně, poplatky, příspěvky LPR,                                             1 870,19 Kč

Odpisy – notebook Lenovo

 Celkem:                                                                                   418 005,20                                                                                                                   

Příjmy:

Účastnické poplatky – na rek. ozdr. pobyty, dopravné,

zájezdy, ze sbírky ČDPR                                                   170 422,20 Kč   

Finanční dary – Marf, s.r.o. Ostrava, NOKD,                        55 000,-- Kč              

Finanční příspěvek LPR PRAHA                                          49 000,-- Kč

Finanční dar NRZ a přísp. Nadace ČEZ                              69 000,-- Kč  

Provozní dotace, SMK FP a SO, Obec Petrovice                65 250,-- Kč

Členské příspěvky                                                               11 640,-- Kč 

Úroky v bance                                                                           27,26 Kč

Celkem:                                                                                 420 339,46  Kč              

 

Hospodářský výsledek – zisk                                                   2 334,20 Kč

 

Hodnocení roku 2022

Činnost spolku se v loňském roce výrazně zlepšila. Snahou je dostat spolek opět na úroveň let před „ covidem“. Hned zjara jsme řešili zajištění funkčnosti kancelářské techniky v klubovně. Vzhledem k finanční pomoci Ligy proti rakovině v Praze, se podařilo zakoupit do klubovny nový počítač. S vizí, že během roku se do klubovny přijdou zaučovat pro práci ve spolku nové členky. V březnu se uskutečnila členská schůze, s volbami do statutárních orgánů. Tři členky týmu by přivítaly vystřídání ve funkcích. Připravily jsme si malý projekt, jehož cílem bylo najít z řad členek spolku ty vhodné, které by v řízení organizace mohly pokračovat.

Projekt jsme připravovali od nového roku, měl řádnou publicitu, hlavně u lékařů onkologického centra a v čekárnách. Od začátku roku jsem mu věnovala hodně času, protože pro pracovní tým to byl nejdůležitější projekt roku. Ve dnech 10. – 12. června odjelo do Hotelu Excelsior v Dolní Lomné 18 účastníků, ale žádný nový vhodný člen. Přesto jsem z těchto účastníků oslovila 6 členek, mladších a vhodných, soudě podle toho, co v pracovním životě dělaly a podle vzdělání. Sobotní dopoledne jsme strávily plněním programu semináře. Mile mně překvapil zájem o chod spolku, uznání za dosavadní dvacetiletou práci týmu. Představily jsme každá svou úlohu ve vedení spolku. Účetní předvedla způsob účtování. Zaujala pasáž o historii organizace a DVD o činnosti a akcích, které máme zpracované zatím do roku 2020. Aktuální situace už tak veselá nebyla. Hodně jsme tedy plánovaly akce s minimální finanční zátěží. Z této části pobytu mám příjemný pocit, že spolek pojede dál, že snad jen nějaké vnější vlivy by mohly činnost spolku omezit. Další účastníci pobytu, kterým jsme nabídli účast byli hlavně ti, kdož potřebují                        „ vytáhnout “ z bytů a zařídit akce zaměřené na pohyb. Především jsou to procházky. Bylo hezky a v Lomné je kam chodit. Večery patřily soutěži v bowlingu. Zaměstnanci hotelu nám připravili malý rautík. Při něm se dobře povídalo, zpívalo, bavilo. Hezky, příjemně a užitečně využitý víkend.  Realizace projektu sice nesplnila tak úplně mé představy, přesto byla přínosem pro spolek. Vděk a pozitivní reakci na cokoli, co se navrhlo a schválilo bere vedení spolku jako motivaci k další práci. Během roku však nepřišel do klubovny nikdo, kdy by se chtěl nějak podílet na kancelářské práci spolku. I sbírka Český den proti rakovině proběhla mizerně.

Stávajícímu vedení se stále daří zajišťovat následnou péči o klienty spolku, podle účelu založení organizace. V dubnu proběhla přednáška a prezentace služeb Alzheimer centra v Darkově, s ředitelkou paní Seberovou a v květnu jsme toto zařízení navštívily, v rámci osmiletého trvání této společnosti. Veškeré aktivity spolku směřují ke zlepšení zdravotního stavu pacientů.  V květnu jsme uskutečnili poznávací výlet na Javořinku ve Satrých Hamrech, prošli Obrázkovou cestu a na zpáteční cestě si prohlédli zámek a náměstí Frýdku-Místu. Opět jsme chodily cvičit do Spolkového domu. Společné schůzky probíhaly ve Společenském domě v Darkově. Na besedě ve služebně Městské policie nás bylo myslím, že deset. Byla zajímavá. Dne 30. června proběhlo společné setkání zástupců regionálních klubů.

      Tentokrát v Havířově. Mohly jet pouze 4 osoby. Byl to hezký den. Děvčata připravila pěkný program, bavily jsme se a také získaly užitečné informace.  V červenci se uskutečnil se zájezd do Kroměříže. Doprava klimatizovaným autobusem byla příjemná. Ve květné zahradě ovšem hodně teplo, ani podruhé jsme neobdivovali nádherné záhony, jak je známe z prezentačních materiálů. Sucho se podepsalo na všem zeleném i v podzámecké zahradě. Odpoledne jsme odjeli „ na kafe „ do Teplic nad Bečvou. Užili jsme si pěkný letní den. V srpnu se uskutečnil Ozdravný pobyt v Hotelu Kempa v Bukovci. Procházky Karvinou jsou stálou aktivitou. S členkami petrovického Svazu žen také proběhlo několik akcí. Po velice vstřícném jednání v Lázních Darkov, a.s., se opět scházíme na společných schůzkách v Rehabilitačním sanatoriu, máme k dispozici nástěnku. Ve stádiu příprav jsou i jiné společné akce.

Nejhezčí akcí roku, bylo bezesporu Družební setkání v září. Společně s kolegyněmi z polského spolku OD NOWA z Rybnika. Předcházel tomu společný červencový zájezd do polského městečka Ustroň. Tam nás děvčata z Polska překvapila zajištěným programem, občerstvením a milým přivítáním. Vyjeli jsme na Rownicu – turisty hodně navštěvované místo. Z těch kopců jsme se pustili dolů a po cestě se zastavili i v tamějších lázeňských domech. V Ustroni jsme prohlédli několik hodně zajímavých míst. Následoval oběd, volná zábava, k ní hrála horalská muzika. Bylo hezky, ten den jsme si užili. A po zpáteční cestě nám bylo jasné, že je třeba se revanšovat. Finančně rychle přispěl Fond primátora. Takže jsme všechny účastníky pozvali do Spolkového domu. Povídání při dobrém zákusku nebo buchtě bylo příjemné. Polské členky a naše nové odjely na exkursi do farmy Bezdínek v Dolní Lutyně. Ostatní členky uklidily a přesunuly se do Společenského domu v Darkově. Po návratu všech byla akce oficiálně zahájená. Připili jsme si také na dvacáté výročí založení karvinské organizace. Zúčastnil se i náměstek primátora ing. Hajdušík, jako host. Po obědě, opět volná zábava a zajistily jsme Dobrou muziku z Petrovic. Skupinky účastníků se prošly i ke Karvinskému moři. Ani se nikomu nechtělo končit.

Plán práce pro rok 2023  - zkrácený

Projekty:

     1/ Zkvalitnění života onkologických pacientů v Karviné.

Organizování akcí k prevenci nádorového onemocnění. Prezentační aktivity ve spolupráci s Odborem sociálních služeb SMK Karviná a Lázněmi Darkov, a.s. Pokračování projektu Workshop v Lomné. Letos v Nýdku.

    2/ Ozdravné aktivity členů onkoklubu Karviná:  Ozdravný pobyt v Lomné. V Penzionu Beskydka.

    3/  Poznávací zájezdy a výlety. Návštěvy zajímavých míst na Moravě a příhraničí Polska. Pohybové a vzdělávací aktivity členů onkoklubu.

Leden: 10. ledna – pravidelná schůzka členů. Výběr členských příspěvků, informování o činnosti klubu 2022. Schválení návrhu plánu práce na rok 2023.

Zpracovávání žádostí na finanční podporu projektů pro rok 2023. Vyúčtování dotací z roku 2022. 

Společenské a kulturní akce v MěDK Karviná a Divadle J. Myrona v Ostravě a Kině Centrum v Karviné.

Únor: 14. února - pravidelná schůzka. Informování o aktuální situaci v zajišťování ozdravného pobytu pro rok 2023. Seznámení s hospodářským rozpočtem na rok 2023.  Informace o akcích na první pololetí roku.

Březen:  14. března – členská schůze, informace o hospodaření v roce 2022. Základní informace k ozdravnému pobytu.

Duben: 1. dubna – účast na akci Svazu žen z Petrovic – Petrovický Beránek.

11. dubna – pravidelná schůzka. Informace k ozdravnému pobytu. Přednáška manažera ČSOB k finanční gramotnosti a varování před podvodníky.

Jarní vycházka do okolí Karviné. Do Černého lesa, k vodárně.

20. dubna – turnaj v Bowlingu v Zámečku v Petrovicích – s členkami Svazu žen.

Pokud bude možné účast na kulturní akci. Exkurse do Tiskárny Finidr, s.r.o., v Českém Těšíně.

Květen: 09. května – pravidelná schůzka členů klubu. Poslední informace k ozdravnému pobytu.

14. – 20. května – ozdravný pobyt v Penzionu Beskydka v Lomné.

Společná akce členů spolku ve Spolkovém domě. 

Červen:

13. června – pravidelná společná schůzka. Informace k akcím na druhé pololetí roku.

Výlet do Bystřice Pod Hostýnem. Dne 20. června.

21. června – Setkání zástupců regionálních onkologických spolků v Třinci.

Přednáška zástupců organizace, která uskutečňuje sociální služby ve městě.

Aktualizace nástěnek v KHN, rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov, a.s.

Červenec: Letní procházka ke Karvinskému moři s posezením venku.

11. července – pravidelná schůzka členů onkoklubu. 

Klubovna bude uzavřena od 12. července do 7. srpna. 2023 – zajistíme vyřizování pošty a nutné administrativy.

Srpen: 08. srpna – pravidelná schůzka členů onkoklubu.

22. srpna – výlet do Polska. Chlebová chata, vesnička Brenna - skanzen

Září: 12. září - pravidelná schůzka s přednáškou.

Vzdělávání a využití nabídky akcí v Regionální knihovně v Karviné 7.

27. – 29. Pobytová akce v Nýdku. Pro část účastníků seminář k pokračování projektu Workshop v Lomné.

Aktualizace nástěnek v KHN, Rehabilitačním sanatoriu v Karviné 8.

Dílnička v klubovně.

Říjen: 11. října – členská schůze - aktuální nabídka akcí do konce roku.   

Turnaj v bowlingu v Petrovicích, se Svazem žen.

Prezentační akce – Týden sociálních služeb města, den otevřených dveří v klubovně. Tisk a distribuce informačních letáků a brožur. Návštěva výstavy v Okresním archívu v Karviné. Výběr z nabídky kulturních akcí v kině Centrum, v Městském domě kultury.

Účast zástupců spolku na Sněmu pacientských organizací LPR Praha.

Listopad: 14. listopadu společná schůzka s přednáškou ke zdravé výživě onkologických pacientů a seniorů.    

Návštěva kulturní akce podle nabídky – MěDK Karviná, Kina Centrum, Regionální knihovna.

Prezentace činnosti spolku na Konferenci Aliance českých žen s rakovinou prsu v Praze

Dílnička v klubovně.

Prosinec: 05. prosince – poslední schůzka v roce, hodnocení činnosti, program, vzpomínka na bývalé členy. 

Výtvarná dílna v klubovně - vánoční rukodělná činnost.

28. prosince – tradiční vánoční akce – společné před silvestrovské procházení vánočním městem. Pak se někde zahřejeme a popřejeme si vzájemně hodně štěstí v novém roce. 

 

Od března cvičíme ve Spolkovém domě. V době prázdnin, ne, ale od září do prosince se opět cvičí. Ve středy, 2 x v měsíci. Od 10:00 – do 11:00 hodin. Aktuální informace vždy ve Zpravodaji.

 

Provozní doba v klubovně je ve čtvrtky. Od 9:00 – do 12:00 hodin.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář