Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení činnosti - rok 2013

7. 9. 2014

Projekt:Zkvalitnění života onkologických pacientů a preventivní osvěta v oblasti nádorového onemocnění v Karviné a okolí.

                Po deseti létech činnosti jsme veřejnosti nabídli pohled a seznámení s historií a současnou nabídku služeb. První a důležitou akcí byla výstava k desátému výroční založení onkoklubu. Konala se ve dnech 17. ledna do 28. února 2013 v Okresním archívu v Karviné Fryštátě. Vernisáže s hezkým programem se zúčastnili zástupci města, lékařka, zástupci regionálních pacientských organizací. Výstava byla ukončena 28. února a materiál převezen do klubovny k dalšímu použití. 
Pravidelné schůzky členů klubu se až do listopadu konaly v salonku Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov. Na prosincové slavnostní schůzce jsme se sešli v restauraci Výměník v Karviné 8. Na nájemné salonku v Rehabilitačním sanatoriu lázní Darkov, nebylo počítáno v rozpočtu. Je nám to velice líto, za deset let jsme si zvykli na příjemné prostředí v salónku lázní.
V klubovně stále nabízíme občerstvení čekajícím pacientům, zapojení do činnosti klubu. Loni přibylo 6 členů, ovšem také odešli. Letos přišly dvě nové členky. Je nás 59. Hezká setkání členů probíhají během výtvarných dílen. Rukodělné práce jsou součástí terapie, která zachovává a zlepšuje motoriku rukou. Zvláště u žen po ablaci prsu, s problémy s lymfedémem. Těch je ve spolku nejvíce. Sbírka Český den proti rakovině proběhla úspěšně, přes stále náročnější organizaci a zpracování administrativy. I zde je možnost oslovovat veřejnost a prezentovat činnost nejen v Karviné, ale všude, kde kytičky prodáváme.
Dobře se vyvíjí akce, na kterých se setkávají regionální pacientské organizace. V červnu jsme se zúčastnili setkání v klubu INNA v Havířově. Hezký, veselý program, procvičení na rehabilitačních a cvičebních pomůckách v zahradě objektu, která instalovala Nadace OKD, přispěla k dobré náladě, uvolnění. V Karviné 8, u DPS se v současné době konalo cvičení ostatních členů klubu. Akce byla náhražkou celorepublikové aktivity Aliance českých žen s rakovinou prsu v Praze, která každoročně v tomto termínu pořádá pro pacientské organizace zajímavou sportovní akci. Její loňský program nevyhovoval. Tak jsme si udělali své „ Dokážeš to také“. Pro rok 2014 se chystá podobný program v jiné pacientské organizaci na severní Moravě. Proto se uskutečnila schůzka zástupců regionálních pacientských organizací v Třinci.
Vzdělávací akce – na výroční konferenci a Sněmu LPR Praha jde nejen o setkávání, ale vždy jsou součástí programu užitečné, vzdělávací přednášky. Další, kdo se postará o doplnění informací příjemnou formou a zapojení do programu workshopy je Aliance českých žen s rakovinou prsu v Praze. Ve dnech 22. – 23. listopadu proběhla konference, se skvělým programem ve starobylých prostorách Emauzského kláštera. Za dalším programem jsme cestovaly po Praze, více, než jsme zvyklé, ale prohlédly jsme si další zajímavá místa.   
Preventivní akce – prevenci nádorového onemocnění provádíme na požádání škol, jiných organizací přednáškami, hlavně však distribucí vlastních tiskovin, kde jsou i odkazy na internetové stránky zveřejňující potřebné informace. V klubovně předáváním účelových odborných brožur, které onkoklub získává z Ligy proti rakovině Praha. I na webových stránkách klubu je možné toto dohledat. Získali jsme přízeň VZP a uspěli v dotačním programu. Za poskytnuté finanční prostředky jsme zajistili zpracování a výrobu informační brožurky, popisující desetiletou působnost sdružení a několik reklamních předmětů, kterými budeme zviditelňovat klub. Zpracované odborníky jistě lépe zaujmou v místech, kam je distribuujeme. Hlavně máme radost z toho, že naši sponzoři, poskytovatelé dotací budou zviditelnění tím nejvhodnějším způsobem.
Vzhledem k tomu, že mladí pacienti, kterých je v čekárnách stále více, také od nás očekávají pomoc a aktivity klubu je neoslovují, opět jsme zintenzivnili nabídku pomoci. V září a listopadu proběhl Den otevřených dveří s cílem oslovit mladé pacienty a nabídnout jim zapojení do aktivit, které by vyhovovaly jejich představám, akceptovaly by jiné podmínky, které pro tuto činnost mají. V létě vznikla sekce mladých pacientů, kterou vede jedna z mladých členek klubu. Scházejí se i dvakrát týdně a služba v Konzultačním středisku na náměstí je v pondělí a středu.  
Listopadová výstava ve vstupních prostorách Městského domu kultury ve dnech 5. – 28. listopadu vzbudila také příjemný ohlas. To jsme již měli obavy z toho, že těch deset let našich aktivit je úspěch, který se poněkud hroutí. S omezováním finančních prostředků bude souviset další činnost. Již nyní jsme přišli o příjemné místo k setkávání. Na nájem v Rehabilitačním sanatoriu nebudou finance. Nadace ČEZ nevybrala žádost na uskutečnění rekondičního pobytu v roce 2014, k podpoře. Nesplníme nové podmínky k možnosti napsat si o dotaci Krajskému úřadu MSK, odboru zdravotnímu. Podporoval klub celých deset let a dotace byla zásadní v rozpočtu sdružení. Každoroční předsilvestrovská procházka členů se uskutečnila v pondělí 30. prosince. V pondělí 30. prosince jsme opět „vyšlápli“ po Karviné. Od nádraží k restauraci Beskyd v Karviné 6. Pro 18 lidiček byl rezervován salonek. Natlačilo se nás tam 29. Příjemné odpoledne. S přáním zdraví a pohody do nového roku jsme se pomalu rozcházeli. Ohřáli se, pobavili a probrali vzniklou situaci. Dohodli se na dalších „ úsporných opatřeních“. Na scházení není třeba peněz, spíše zdraví a chuť. Jsou ovšem služby klientům, které podporu potřebují. Jak budeme muset pozměnit realizaci obou dlouhodobých a stálých projektů, ukáže čas.  
 Projekt. Zajištění ozdravných aktivit členům onkoklubu Karviná
            Cílem celého projektu je zajištění volnočasových aktivit členům sdružení. Se zřetelem na zachování pohybové a smyslové aktivity. Podpora celkové kondice klientů sdružení, snaha o eliminaci pocitu osamocenosti, obav z budoucnosti. Zajištění včlenění pacientů do kolektivu, který umožňuje žít kvalitní život s onkologickou nemocí nebo po ní.
Do ostravského divadla Jiřího Myrona odjela skupinka zájemců 18. dubna. K návštěvě divadla jsme přizvali členy karvinského klubu diabetiků. Dne 18. května jsme se zajeli podívat do Petrovic. Svaz žen uspořádal výstavku Petrovických koláčů. S hezkým programem a možností nákupu. Regionální knihovna v Karviné – Mizerově slavila 90 let od otevření. Prohlédli jsme si i zázemí, ve kterém pracovníci knihovny pracují. Moc hezké odpoledne. Spisovatelka Klára Janečková navštívila Karvinou a knihovnu 7. června, přišly jsme na besedu s ní a zakoupily si pár knih. Další zajímavá akce.
Od 15. do 22. června se 26 klientů sdružení zúčastnilo rekondičního a ozdravného pobytu v Řece, v hotelu Javor. Počasí nám přálo víc než dost. Byla vedra, procházky tak k večeru. O to více se pod slunečníky uplatnily ruční práce. Cvičení, koupání a akce typu „mozkový joging“ měly také úspěch. Návštěva Muzea včelařství v Chlebovicích u Frýdku – Místku ukončila plánovaný program rekondičního pobytu.  
Další „ Výlet za poznáváním našeho regionu Karviné a okolí“ se konal 12. září. Na zájezd do Nového Jičína a na zámek Kunín jsme odjeli 24. září. Nezapomenutelný zážitek byla návštěva jičínského Tonaku. Známými místy v Horní Lomné jsme procházeli 9. října. Využili jsme možností rehabilitačních a relaxačních služeb v Hotelu Kyčmol. Sbírali houby, zavzpomínali a v Penzionu u Studánky si zajistili předběžnou rezervaci rekondičního pobytu pro rok 2014.
Rukodělné práce – to jsou potřebné a hodně využívané akce. Další v roce se konala 15. října. Jenže i k nim je potřeba ovládat různé techniky. Lektorka se běžně na kurzech vzdělává v Městském kulturním domě. Další rukodělné práce proběhly do konce roku třikrát. Moc hezká akce, na kterou pozval magistrát města, bylo Vinobraní v Obecním domě Družba. Pro nás starší, jsou akce ve znovu zprovozněné „ Družbě “ srdeční záležitostí. Jsme vděční městu, že Obecní dům Družba opět funguje, ovšem na všechny akce již nezajistíme účast. Zestárli jsme, je čím dál více členů s pohybovými problémy. Ale využijeme opět nabídek k účasti na některé z akcí. V Městském kulturním domě jsme si 13. listopadu byli poslechnout koncert Petra Spáleného.  
 Jsme šikovní, že? Přijďte mezi nás. Nebuďte sami se svou nemocí.
 
14. února 2014                                                              Bláža 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář