Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na rok 2014

7. 9. 2014

 

Plán práce pro rok 2014
Platí pro realizaci obou projektů sdružení - Harmonogram pravidelných akcí, zajištěných aktivit.
 
Leden:
Zpracovávání vyúčtování dotací a finančních příspěvků a hodnocení činnosti za rok 2013,
Zpracování dalších žádostí o dotace, granty a jinou finanční i nefinanční podporu činnosti,
14. ledna – pravidelná schůzka členů,  
21. ledna – přednáška – alternativní medicína, pomoc z přírody,  
Tisk brožur, letáků – distribuce ve městě i v okolních obcích,
Přednášky podle domluvených termínů,
Další akce směřující k pomoci sekci mladých pacientů – zajištění vzdělávání
Únor:                   
11. února - členská schůze sdružení, informace k hospodaření i činnosti v roce 2014  
Příprava prezentační akce sdružení zaměřené zejména na prevenci onkologických onemocnění    
Výroční schůze LPR Praha – prezentaci klubu provedou dvě členky
Výtvarná dílna – povede Šebestová Vlasta – rukodělné výrobky 
Kontaktování dobrovolníků k zapojení do sbírky Český den proti rakovině. Vypracování objednávky pro LPR Praha.
Březen:   
Hodnocení dosavadní činnosti sekce mladých pacientek
11. března – pravidelná schůzka s programem
Společenská akce pořádaná Magistrátem v Obecním domě Družba – Josefovská zábava
Výtvarná dílna velikonoční
Tisk brožur – distribuce, přednášky podle domluvených termínů
Preventivní přednášky dle domluvených termínů
Duben:
Divadelní představení – MĚDK Karviná – představení Těšínského divadla, - divadlo J. Myrona EVITA
08. dubna – pravidelná schůzka
Tisk a distribuce brožur, přednášky podle zájmu organizací
Společná sportovní akce s jinou organizací zdr. znevýhodněných na Rehabilitačním zařízení u DPS v Karviné 8.  S diabetiky nebo jinou organizací
Jarní zájezd do Beskyd – zatím nezajištěn
Květen:
13. května – pravidelná schůzka se zajištěním sbírky Český den proti rakovině
14. května – sbírka Český den proti rakovině
21. května – jednání Komunitního plánování města – onkoklub je zařazen do katalogu
Republiková akce „Dokážeš to také“ – zajišťuje Aliance českých žen s rakovinou prsu Praha – minigolf, výherci pojedou do Prahy na konferenci
Prezentace činnosti na Veletrhu sociálních služeb v Karviné
Tisk brožur a jejich distribuce, přednášky
Červen:
10. června – pravidelná schůzka členů,
Návštěva okolí Karviné – v obci Petrovice návštěva zrekonstruovaného zámečku.
Zpracování výstupu z pololetní činnosti – prezentace v tisku, nástěnkách, v nemocnici,
Sportovní odpoledne na hřišti u restaurace U výměníku
Červenec:
08. července – pravidelná schůzka členů onkoklubu
Tisk brožur a jejich distribuce,
klubovna uzavřena od 09. 7. – 10. 8. 2014 – vyřizování pošty
Srpen:
6. srpna – setkání regionálních onkologických klubů v Třinci
12. srpna – pravidelná schůzka členů onkoklubu
Září:
Společenská akce pořádaná Magistrátem v Obecním domě Družba - vinobraní
30. září – podzimní zájezd – zatím nezajištěn  
Říjen:
14. října – členská schůze –  
Podzimní rukodělná činnost
Prezentační akce sdružení, spojená s preventivní akcí onkol. onemocnění pro veřejnost – Rehabilitační sanatoriu nebo sál v KHN
Tisk a distribuce brožur
Návštěva Regionální knihovny – beseda s osobností  
Sněm členských organizací LPR Praha
Listopad:
11. listopadu – pravidelná schůzka  
Konference Aliance českých žen s rakovinou prsu v Praze. Prezentaci činnosti provedou dvě členky klubu.
Rukodělná činnost - pracovní terapie hlavně pro nové členky
Návštěva kulturní akce – MDK Karviná, Regionální knihovna
Setkání zástupců regionálních klubů – není určen ještě termín ani místo setkání.
Prosinec:
9. prosince – poslední schůzka v roce, hodnocení činnosti, program, vzpomínka na bývalé členy  
Vánoční rukodělná činnost - suché vazby, ubrousková technika, zhotovování dárků sponzorům.
29. prosince - předsilvestrovské procházení – tradiční minituristická akce
 
                Předmětem jednání s odpovědnou pracovnicí Magistrátu města bude zajištění stabilního místa pro prodej květinek při sbírce Český den proti rakovině prsu. Většina pacientských organizací má k dispozici toto místo v městě, kde sbírku pořádají. Předejde se pozdní reakci na to, že: „ nikde jsem prodávající nepotkal a kytku jsem si koupit chtěl“.    
 
Z konference Aliance českých žen s rakovinou prsu jsme přivezly spoustu kontaktů a podnětů k další činnosti. Budou teprve v klubu diskutovány a rozhodneme, kterých akcí se zúčastníme. Další aktivity budou probíhat podle nabídek na spolupráci při organizování akcí jinými organizacemi. Preferujeme vzdělávací akce pro členy klubu i veřejnost. Komunikační a prezentační techniky jsou dnes na úrovni, kterou nezvládáme a rádi do ní zasvětíme mladší kolegyně. Opět využijeme nabídku okolních měst na prezentaci klubu na Dnech zdraví v Orlové. Veletrhu sociálních služeb v Českém Těšíně a jiných. Zaměříme se na organizování akcí, které zvládne většina členů, finančně nenáročné. Tím, že nesplníme letos podmínky upravených zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MSK, musíme přehodnotit činnost v návaznosti na nutné výdaje. Na společné scházení členů a vymýšlení příjemných aktivit tato situace nemá vliv. Jsme spolu rádi.   
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář