Jdi na obsah Jdi na menu

Hodnocení realizace projektů - rok 2017

5. 1. 2013

Projekt: Zkvalitnění života onkologických pacientů a preventivní osvěta v oblasti nádorového onemocnění v Karviné 

 

Za dobu déle než patnáctiletou již máme přehled o tom, jak nejlépe naplnit poslání a účel založení organizace. Vcelku jde hodnotit rok 2017 jako úspěšný. Zvláště pak konec roku, kdy poslední společná schůzka proběhla v prostorách Spolkového domu, kde se nám moc líbilo. Jsme vděční za možnost se tam scházet a uskutečňovat akce, kde je nás více a do klubovny se nevejdeme. Také jsme hluční, což by pacientům v čekárnách určitě vadilo.  Za dobu déle než patnáctiletou již máme přehled o tom, jak nejlépe naplnit poslání a účel založení organizace. Vcelku jde hodnotit rok 2017 jako úspěšný. Zvláště pak konec roku, kdy poslední společná schůzka proběhla v prostorách Spolkového domu, kde se nám moc líbilo. Jsme vděční za možnost se tam scházet a uskutečňovat akce, kde je nás více a do klubovny se nevejdeme. Také jsme hluční, což by pacientům v čekárnách určitě vadilo.  Realizovaný projekt je stálý, dlouhodobý, většina aktivit se každý rok opakuje. Hlavním cílem je uspokojit přání a potřeby klientů nebo pacientů v čekárnách onkologického centra. Zpříjemnit život s nemocí tím, že se mohou těšit na společné akce, které udržují zdraví, soběstačnost. Čím dál více se zaměřujeme na akce, které udržují orientaci v dopravních prostředcích. Zajišťujeme klientům rehabilitační služby, poznávací výlety v okolí Karviné nebo za nějakou zajímavostí. Snažíme se dát svým dnům náplň, nesedět doma a koukat z okna či na televizi a rozjímat nad stářím a nemocemi. Chceme přijímat nové zážitky, těšit se z každého dne. Společné akce v klubu jsou již neoddělitelnou součástí našich životů. Pacienti i veřejnost jsou informování o činnosti spolku pomoci vlastních tiskovin, umístěných v čekárně, na nástěnce i na vývěsních místech jinde v Karviné. V Lázních Darkov, v Poliklinice a Nemocnici v Karviné – Ráji. Realizace projektu probíhá celý rok. Podíl na realizaci projektu mají průběžně všichni členové spolku. Klubovna spolku se nachází v místě onkologického centra v nemocnici. Pacientům v čekárnách nabízíme občerstvení, účelové tiskoviny, klubové letáky a brožurky.  Nabízíme turbánky pacientkám, které následkem léčby přišly dočasně o vlasy. Čekající pacienti v čekárnách nebo doprovod si může přijít do klubovny popovídat. Dne 7. listopadu se v klubovně uskutečnil Den otevřených dveří, poslední roku 2017. Přivítali jsme návštěvu vedení Nadace OKD a zástupce města Karviná. Dne 15. prosince jsem s kolegyní převzala z rukou manažera prodejny Tesco šek na finance, které se týkají provozu spolku v roce 2018. V rámci projektu Nadace TESCO – Vy rozhodujete, my pomáháme, byl podpořen projekt spolku, s názvem: „ Jsme tu pro sebe, jsme tu pro Vás“. Manažer prodejny nabídnul zajištění místa pro prodej květinek během letošní sbírky ČDPR. Také místo k prezentační akci spolku. 

Další, pro spolek neméně důležitou aktivitou je provádění edukačních preventivních přednášek pro veřejnost. V klubu je několik mladých členek, které pracují, nezúčastňují se našich různých setkání a schůzek, ale pro klub dělají velice užitečnou věc. V lednu se v Praze zúčastnily semináře k projektu „ Nejde jen o prsa“. Projekt byl iniciován a podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním ústavem pro vzdělávání. Nejdříve to bylo vzdělávání studentů středních škol, rychle se rozšířilo na Dnech zdraví v Třinci, Frýdku Místku, na Obecním úřadě v Hrádku. Na Avon pochodu v Přerově. Děvčata si vytvořila systém dalšího poradenství: rozdávají letáčky s výzvou ke komunikaci, věnují se poradenství na faceboku. Dne 5. října provedla děvčata edukační přednášku pro veřejnost v Regionální knihovně v Karviné 7. Toho dne se konalo vyhodnocení Týdne sociálních služeb v Karviné. Součástí byla výstava „ Otevřená srdce a šikovné ruce“. Máme šikovnou šičku a tak jsme dostaly k ocenění za šití turbánků, dort a poukázku na odběr zboží do Kalužinky. Je to rukodělná dílna a prodejna. Tam také chodíme vyrábět hezké věci. V regionální knihovně jsme si poslechly přednášku našich členek. Hezké a z přítomných žen mně oslovila paní, která se také zabývá pomoci znevýhodněným a je z toho organizování přednášky na leden 2018. Přednáška i pro veřejnost, se konala 23. ledna ve Spolkovém domě v Karviné. To zaměření přednášky se ubíralo trochu jiným směrem, než jsme očekávali. V Regionální knihovně se členové spolku zúčastnili kurzů počítačové gramotnosti. Poslední společná akce bylo tradiční předsilvestrovské procházení. Tentokrát jsme si zajistili k povídání Spolkový dům. Svépomocí jsme si uvařili občerstvení. Bylo dobře, probrali jsme tradičně uběhlý rok a návrhy na to, jak by se dal využít Spolkový dům, nebraly konce. Ani nevadí, že je trochu „ od ruky „. Nečekala jsem takový ohlas. Je to místo, kde můžeme cvičit, dělat rukodělné práce s více lidmi, přednášky, zvát si přátelé z jiných klubů.   

V současné době má klub 50 členů. Dojíždějí, z Petrovic u Karviné, Dolní Lutyně, Orlové, Třanovic i Třince. Spolupráci s příhraničními onkologickými organizacemi, v Polsku a na Slovensku jsme si loni také pochvalovali. Na oslavách dvacátého výročí založení organizace Amazonki  Cieszyn, jsme byly sice jen dvě, ale přivezly jsme inspiraci pro naše letošní oslavy. Moc hezký zážitek. Na Slovensku jsme byly v červnu, na Dni pokory a vďaky. Jako každoročně, opět hezká akce. Do Rybnika, v Polsku odjela větší skupina autobusem a ze Slovenska tam přijela děvčata ze Žiliny. Prohlédli jsme společně zajímavosti ve městě, hezký program a následovala společná zábava. Opět to nemělo chybu. Je doslova dojímající jak se takto navzdory různým zdravotním problémům baví asi 70 lidí v sále. Jazykové bariery nejsou. Pro všechny je to takový náboj a zvyšuje chuť snažit se pečovat o své zdraví v rámci vlastních možností tak, abychom byli schopni se takových akcí čím jak nejdéle zúčastňovat. A mně osobně dělá moc dobře to, že vlastně karvinský klub „ zosnoval“ představu jak by mohly tyhle akce nám všem pomoci a podařilo se. Takže se opět setkáme v září r. 2018, na oslavách výročí karvinského klubu. Setkání regionálních klubů proběhlo v říjnu v Bohumíně. Zásluhu na těchto akcích má také karvinský klub. Pořádali jsme jako první v roce 2010. Do, týden před tím, vytopeného Darkova přijelo přes sto účastníků. Skalní účastníci tuto akci stále vzpomínají. A děvčata ze Slovenska a Polska zase společné setkání v Darkově v roce 2016. Spolupráce a přátelství mezi členy Svazu žen v Petrovicích a spolkem se v letošním roce promítlo do čtyř turnajů v bowlingu na Zámečku a účastí na dalších aktivitách, které svaz žen pořádá.  

 Je již tradicí, že svou veškerou činnost prezentujeme v Praze na setkáních zástupců všech onkologických organizací z republiky. Na konferenci Aliance českých žen s rakovinou prsu nebo Sněmu LPR Praha. 

 .
Projekt: Zajištění ozdravných aktivit členům onkoklubu Karviná.
 

    Prioritou projektu bylo zajištění týdenního rekondičního pobytu s rehabilitačními službami pro 22 členů klubu.  Realizace projektu proběhla ke spokojenosti účastníků.  Dalšími aktivitami byly zájezdy. V březnu jsme opět navštívili Hotel Golembiewski v blízkém polském městečku Wisla. Nabízí velké množství různých relaxačních a rehabilitačních služeb a máme to blízko. Ušetříme na dopravném. V červnu jsme na pozvání děvčat ze sdružení Žilinské Venuše shlédli program Dne pokory a vďaky v Rájecké Lesné. Prohlédli si okolí, slovenský betlém.  

          Hlavní koordinátorkou byla p. Dokoupilová. Někdy v dubnu po dohodě s manažerkou Lázní Teplice nad Bečvou jsme celý pracovní tým, navštívily Hotel Moravan a dohodly podmínky pobytu našich členů. Paní Pastorková byla velice vstřícná, byl to pěkný výlet. Zpět jsme přivezly informace, které jsme na květnové schůzce předaly účastníkům. Ozdravný pobyt se konal od 11. do 16. června 2017. Přepravu opět zajistila přepravní firma MIDIBUS Karviná, která je našim jediným a vstřícným dopravcem.  Účastníků bylo 23, někteří byli poprvé. Už v autobusu byla skvělá atmosféra. Každoroční pořádání rekondičních a ozdravných pobytů je členy spolku oceňováno nejvíce. Pobyt v čistějším, hezkém a zdravějším prostředí je vítanou změnou. Povídání s účastníky i dřívějších pobytů, povídání o ostatních aktivitách spolku nejvíce oceňují noví členové klubu. Projekt byl zahájen 6. března. Seznam účastníků na březnové schůzce ukázal, že o pobyt je zájem z řad členů a tak letáky v čekárně nebyly. Navržený program byl schválen, uhrazen příspěvek účastníků, objednán autobus. Program pobytu byl plněn, rozšířený o možnost každodenního cvičení ve skvěle zařízené tělocvičně. Ranní rozcvičky nestačily. Plavání ve velkém bazénu bylo možné využít kdykoli, během dne. Účastníci velice ocenili to, že tolik možností ke cvičení na žádném rekondičním pobytu ještě neměli. Další v programu byla návštěva Zbrašovské aragonitové jeskyně. Následovala prohlídka Hranické propasti.  V Lázních Teplice nad Bečvou jsme byli dvakrát na zájezdu v dřívější době a letos si klienti tyto malé lázně užili se vším, co nabízejí. Hezké, upravené, všude krásná příroda, i když pro někoho náročný terén. Počasí přálo procházkám v okolí a tak došlo i na výlet do blízkých Hranic na Moravě. Po večerech, pokud se necvičilo, neplavalo, došlo i na společné povídání a hry. Tyto chvíle také oceňují nejvíce noví účastníci. Vždy dojde na vzpomínání na minulé pobyty a srovnávání. Letošní pobyt byl ten nejlepší, shodují se účastníci, ale to je tak vždycky. Stoupá neustále úroveň služeb, nabídka využití objektů. Ale také cena. Bylo pořízeno přes sto fotografií. Zpracovaná malá prezentační brožurka, do souhrnné brožury o činnosti spolku, také zapracovaná zmínka o pobytové akci. Tyto vlastní tiskoviny umísťujeme do vitríny v panelu chodby Karvinské hornické nemocnice, na nástěnky v Poliklinice, nemocnici a v Rehabilitačním sanatoriu. Byly součástí prezentace spolku v Nadačním městečku. Při příležitosti Hornických slavností. 

          V srpnu jsme se sešli s vnoučaty v nové zrekonstruovaném Archeoparku v Chotěbuzi z Českého Těšína. V prosinci roku 2015 byla úspěšně ukončena stavba dlouho očekávané multifunkční vstupní budovy. Všichni jsme si celý výlet hezky užili a dětem se líbilo.  Archeopark je jednou z poboček Muzea Těšínska. V září proběhly tři akce, na kterých jsme prezentovali činnost spolku. Bohumínský spolek Profit 12, letos organizoval Regionální setkání klubů ze severní Moravy. Moc hezká akce, bylo nám dobře a do Bohumína se vrátíme v dubnu do areálu jejich Minigolfu. Spolupracujeme se sdružením Amazonek v Cieszynie a přijaly jsme pozvání na oslavu jejich dvacetiletého působení. Sešlo se přes 70 zástupců onkologických organizací ze slezské části Polska. Na den 20. září zorganizovaly ženy z polského Rybnika společné setkání členů jejich organizace a členů spolku ONKO Naděje a Žilinských Venuší. Bavilo se spolu téměř devadesát členů slovenských, českých a polských pacientských organizací. I tam jsem měla možnost stručně zhodnotit naši patnáctiletou činnost. Září bylo plné příjemných akcí. Jsou motivací pro další rozvíjení karvinského spolku a inspirací pro zajištění akce, kde si připomeneme 15. let působení klubu v Karviné. Pro účastníky těchto akcí jsou dlouho vzpomínaným zážitkem. Podporuje snahu jednotlivců snažit se o udržení dobrého zdravotního stavu, aby se co nejdéle mohli zapojovat do příjemných aktivit.   

          Tento projekt, zajišťující volnočasové aktivity členům klubu nabízí možnost zúčastnit se akcí podle zdravotního stavu, zájmů, ale hlavně jde o společné setkávání. Jsem ráda, že se každým rokem podaří zajistit rekondiční pobyt členům spolku. Byly roky, kdy jsme pořádali i více pobytů, to už nebude, ale jsme rádi, že tato služba spolku funguje. Snažíme se všude domluvit přijatelné ceny, celkem se to daří. Věřím, že i nadále bude možné zajišťovat akce, které pomáhají klientům žít tak, aby nepociťovali omezení v možnosti využít sportovní, kulturní i společenské akce. V současné době má spolek 50 členů. Stále přibývají noví, ale odcházejí jiní. Nezvládají už účast na nabízených akcích. Ostatní si užívají společných akcí a to, že jsme rozšířili spolupráci s příhraničními spolky, je velice vítaná aktivita.

                   Přijďte mezi nás.

           

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář