Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaje 1-6/2005

8. 2. 2008

Z P R A V O D A J č. 6

 

Červen 2005

A jsme v polovině roku. Vítáme mezi nás nové členky a přejeme jim, aby se mezi námi cítily dobře. Dnešní schůze je členská se všemi náležitostmi, které k ní patří. Musíme změnit odstavec ve Stanovách. Doplnit o možnost podílet se na aktivitách sdružení rodinnými příslušníky pacientů a ostatními příznivci sdružení.

Kdo bude mít narozeniny? Anička F., Helenka F. a Věrka U. Ve zdraví si to oslavte.

 

Aktuality:

Připomínám, že zájezd do Olomouce se koná 19. srpna. Opět bychom odjížděly v 9,00 hodin od Autotechny v Karviné 6. Na seznamu evidujeme zájemce o tento zájezd. Příspěvek na dopravu bude činit. 100,-- Kč a jinak si další výdaje hradí každý sám.

Některé jste si všimly, že se dočasně změnila provozní doba v klubovně. Je to z toho důvodu, že je nás málo na prostřídání. Zuzka odjela na dva týdny a pak i Andělka a Miládka. Od 18. července do 8. srpna bude klubovna uzavřena. Jsou prázdniny, hlídáme vnoučata a jsou dovolené. Ne, že by se v klubovně nic nedělo. Sejdeme se ještě před koncem června s děvčaty z klubu INNA i s Amazonkami z Ostravy. Projednáme možnost partnerství na realizaci projektu pro Krajský úřad MSK.

Ve čtvrtek jsme se Zuzkou navštívily Den otevřených dveří Slezské Diakonie. Je to nezisková organizace jako naše a také se snaží pomáhat. V budově bývalého dětského zubního střediska naproti restaurace Orava má sídlo tj. na Fryštátské ulici č. 168. Je tam v provozu Poradenské centrum Karviná, rozdělené na Občanskou poradnu, Centrum primární prevence poradna ELPIS a Klub on line. Přinesly jsme několik brožurek, v případě zájmu jsou v klubovně k dispozici.

Kulturní akce:

Nevybrala jsem nic, ale navrhuji udělat průzkum mezi námi, kdo by chodil na vstoupení umělců do Rehabilitačního sanatoria v Karviné 8. Jsou zajímavá vystoupení, mohly bychom se zajít zeptat na ceny vstupenek a zajistit přehled těchto akcí.

K těm změnám. Ve Stanovách máme uvedeno, že jsme sdružením pacientů s onkologickým onemocněním. Musíme upravit Stanovy, schválit členskou schůzi a tento návrh zaslat ke schválení Ministerstvu vnitra.Takže jsme na výborové schůzi 31. května rozhodly o tom, že navrhneme tuto změnu členům na nejbližší schůzce.

V sobotu 11. června jsme byly v Poděbradech. Vtáhly jsme do našich aktivit novou členku Miládku Kusovou. V rámci Křišťálového srdce Poděbrad, pořádal českolipský Arcus pro lázeňské návštěvníky a ostatní poděbradskou veřejnost seminář zaměřený na informace o úspěchu vědy a výzkumu v léčení rakoviny. Vystřídalo se několik lékařů z Brna i Prahy. Spousta rad jak předejít tomu, že s tímto onemocněním přijde pacient pozdě. Pro nás byly důležité informace týkající se aktivit jiných sdružení, docházení do nemocnic za pacienty před odesláním k další léčbě. Byl to podnět a další impuls k tomu, jak realizaci projektu vylepšit. A také máme představu o tom, jak by se i u nás dala udělat takováto osvětová akce. Ale až na podzim.

A teď se vrátím ke květnovým akcím. Květinový den se opět moc nevydařil. Zase jsme vracely kytičky. Přesto děkujeme paní Mitrengové z domu senioru a studentům Gymnázia a Střední zemědělské školy v Českém Těšíně. Zdravotní škole v Karviné a Dakolu v Petrovicích. Universitě se letos nedařilo a ani Obchodní akademii.

12. května jsme odjely pro sponzorský dar do Opavy. Předtím jsme domuvily setkání s děvčaty s opavského klubu ISSIS. A tak jsme v Kravařích strávily hezké odpoledne a Vám tímto předáváme pozdrav.

A akce Kolem s kolem? Nejvíce to oddřely Zuzka a Andělka. Už ve čtvrtek odpoledne jsme svezly všechno, co bylo třeba do školy na Prameny. Postavily jsme pavilon, odevzdaly do Zlatého stánku cukrovinky z Opavie a jiný náš příspěvek dětem. V pátek v 10, 00 hodin zahájil Bambiriádu pan primátor a nám došel film ve foťáku. Rychle jsme ho nahradily a už kolem našeho stanoviště začaly kmitat děti. Bez kol, tak jak přišly ze školy a tak děvčata okamžitě vymyslela jinou sportovní disciplínu. Do odpoledních hodin zaevidovaly 533 dětí. Všechny dostaly razítka. Přišla pomoci Marienka, Anička, Maruška s Pavlínkou přišly na chvíli. Pochybělo evidenčních listin, tak jsem je večer připravila a ráno s pitím přivezla do školy. Tam už se objevila Miládka a Helenka. Pomoci opět přišla Marienka a Anička.. V tom vedru to byla „ makačka“. Děti sice méně, ale už s těmi koly. Určitě bylo co dělat, aby nikdo k úrazu nepřišel. Já jsem kolem půl desáté odjela k Tescu na parkoviště, odkud jsme odjížděly do Stonavy. Nejel s námi nikdo zdravý a tak my tři, tedy Věrka, Kristinka a já, jsme si jely lázeňským parkem ve stínu, na slunku jsme nedivočily. V pohodě jsme byly u PZKO, jenže měli ještě zavřeno. Děvčata z havířovského klubu Inna nás přivítala hezkou zdravicí a předaly vtipný dárek. Je vystaven v klubovně. My jsme předaly dárky praktické každé zvlášť a bylo jich pět. Ušila je Andělka. Maruščiny výrobky jsme nedaly nikomu, jsou také hezké a tak je použijeme do tomboly na prosincové schůzce. Zdokumentovaly jsme to všechno, odpočaly si na hřišti, doplnily tekutiny a odjížděly zpět do Darkova. Ve Společenském domě jsme v klidu poobědvaly, přidaly nějaký ten kilometřík a doma zapadly jistě někam do vodorovné polohy. Tedy alespoň já. Na takovou akci bylo příšerné vedro. Další kilometry s podporou této akce pro nás najeli klienti Sport centra Klapka. Pan Klapka nám vystaví certifikát. Udělaly jsme spoustu fotek, doufám, že se podaří, ať mám z čeho tvořit letáky a aktualizovat brožurku.

Tato osvětová celorepubliková akce byla podporována firmou Roche a organizována Aliancí českých organizací a žen s rakovinou prsu. Na náklady spojené s touto akcí nám přispěli 10.000,--Kč. Děkujeme moc. Nám pomohla tato akce navázat kontakty s jinými neziskovými organizacemi, jež ve městě působí. Využijeme toho v příštích létech. Všem, kdo jste se aktivně podílely na prodeji květinek, svou účastí a hlavně pomoci na Bambiriádě a odjely se mnou do Stonavy děkuji, děkuji, děkuji. Opět musíme konstatovat, že jsme dobré a budeme ještě lepší. Ne, že by nás nikdo nepochválil, ale nejjistější je, pochválit se samy, že?

 Více místa není, ať máte každý den hezký a úspěšný. Bláža 

 

 

 

 

ZPRAVODAJ č. 5

 

Květen 2005

 V těchto májových dnech máme nejvíce práce v roce. A ještě je tu několik změn.

Takže rekondiční pobyt by se mohl konat o dva týdny dříve tj. od 28. srpna. To by mohlo být ještě tepleji než v září, ale jak jste na tom s hlídáním vnoučat? Je to konec prázdnin. V předstihu to sdělujeme, abyste měly možnost si zařídit účast na RP. V dubnu se Vás přihlásilo 32 a to nebyly na setkání členky, které běžně jezdí. Další přibyly tím, že se po nemoci vracejí zpět do kolektivu

A komu blahopřejeme? Aničce K ,a Marušce F. Hezky si oslavte narozeniny a ať se dál ve zdraví setkáváme.

  

Aktuální informace:

Další schůzka bude v Galaxii v 15,00, jako obvykle a budeme platit poplatek na rekondiční pobyt. To znamená: 1.600,-- Kč za RP a 100,-- na dopravu autobusem. 

Květinový den: hned zítra 11. května. Ty z Vás, které máte pokladny, odevzdejte je buď ve středu do banky nebo ráno ve čtvrtek v klubovně. V 9,00 hod. musíme ještě do banky a jedeme do Opavy. Setkáme se také s děvčaty s opavského sdružení ISSIS v Kravařích.

Kolem s kolem: v sobotu 28. května od 10,00 hodin do 15,00 na hřišti školy Prameny v Karviné – Ráji. Kdo může zapíše si hodinu, kdy by přišel pomoci. Půjde o dozor u dětí, které budou vjíždět do areálu školy – to je u branky z ulice Dačického. Pak při samotných projížďkách, aby pokud možno nedošlo k úrazu. Lékárničku budeme mít pro jistotu s sebou.

Od pátku bude postaven stánek a na stolečku bychom mohly mít propagační materiály a drobné dárky pro děti. Závod Opavia – LU nám opět připravil pro děti cukrovinky. Ve čtvrtek pro ně jedeme. Propagujte tuto akci i ve vašich rodinách, pozvěte vnoučata. 

A kdo pojede s námi na setkání s děvčaty z havířovského klubu? Nejedeme do Albrechtic, ale do Stonavy k domu PZKO. Je to tedy podstatně blíž. Tam bychom zajistily oběd a odpočinek. Sraz v 9,00 hodin na parkovišti u Tesca. Odjezd v 10,00 hodin. Trasa povede parkem darkovských lázní, přes most, kolem šachty Darkov směr Stonava. Opatrně, s odpočinkem podle potřeby. Vezmeme sebou i příznivce, rodinné příslušníky, kamarádky. Havířovským kolegyním bychom měly předat malé dárky. Andělka šije chňapky. Kdo vymyslí a stvoří něco vtipného, co bychom mohly darovat. Ony si jistě také něco nachystaly.

Na této akci spolupracujeme také s Avonem. 10. a 19. května mají svou malou road show u Prioru. V prostoru poblíž stánku s prodejem kuřat. Tam budeme mít pozvánky na akci Kolem s kolem a propagační materiály sdružení. Takže toho 19. května bychom se tam mohly protáhnout. 

Jsme spoluorganizátory Bambiriády 2005 v Karviné. Představí se neziskové organizace ve městě. Začíná již v pátek 27. května a v 9,00 hodin musíme mít připravený stánek s prezentačními materiály. V pátek 27. 5. bude tedy klubovna zavřená. Máme před sebou k vyřízení ještě několik úkolů. Nás podporuje při této akci OPAVI – LU Vávrovice Opava, Avon – kosmetická firma, Sport Klapka, hypermarkety Tesco a Hypernova a Regena – prodejna zdravé výživy z Polikliniky.

K rekondičnímu pobytu:

Přihlášky k rekondičnímu pobytu, opatřené schválením lékařky podávejte do 15. července. Do tohoto data také uhraďte poplatek. Do 20. května musíme uhradit penzionu Studánka zálohu na pobyt tj. 30.000,--Kč takže si jistě dovedete představit, že následné rušení již objednaných míst by bylo složité . 

Rozhodly jsme tedy, že za rušení rekondičního pobytu po prvním srpnu se bude platit storno poplatek 100,-- Kč. Po patnáctém srpnu, kdy už jistě budeme platit všechno, co si objednáme, 200,-- Kč.

Vzhledem k tomu, že se hlásí horší počasí a my se chceme sejít v Darkově u mostu, nejsem si jistá tím, že se nás sejde dost na všechno co musíme zajistit.

Přihlášky na rekondiční pobyt budou k vyzvednutí v klubovně. Vzhledem k tomu, že květen je náročný na pochůzky a mohly byste trefit na zavřené dveře, necháme několik přihlášek u sestřiček obou lékařek.  

Další návrh jak podpořit dodržování smlouvy o spolupráci s e Zdravým městem. V karvinském Zpravodaji informovali o jejich sběru víček z plastových láhví. Můžeme jim pomoci tím, že pokud budete mít v sáčků několik víček a přinesete vždycky na schůzku, sesypeme a odevzdáme najednou.

 

To by mohlo být všechno. Ještě se zmíním o tom, že finančně si stojíme už lépe. Dárcům a sponzorům upřímně děkujeme. Musíme ovšem makat na těch projektech, na jejichž realizaci jsme peníze dostaly. A tak Vám přeji hodně pěkných dnů, zdraví a chuti do práce. Nás o tu chuť poněkud připravují někteří lidé, se kterými se setkáváme v souvislosti s konáním Květinového dne. Ale my se nedáme, že? Bláža

 

  

ZPRAVODAJ č. 4

 

Duben 2005

 Konečně máme  v pořádku přístup k Internetu. Celý problém se táhnul od nového roku. Spousta práce je zanedbána, je třeba to dohnat, ale vzhledem k tomu, že stále nejsou peníze, žádné letáky a brožurky zatím tisknout nemůžeme. Jsou akce, na které budeme muset tisknout a barvy jsou drahé. Máme nový telefon, už svůj. A přeinstalace počítače na rychlý Internet také něco stojí, i když se využilo slevové akce.

Nové telefonní číslo do klubovny: 596338177.

 

Kdo bude slavit narozeniny nebo už slavil?

Pavlínka G. Jaruška K., Amálka S., Maruška Z.

 

 

Máte naše blahopřání!

 

Aktuální informace:

Na minulé schůzce jsme navrhovaly uskutečnit zájezd do Olomouce na Floru. Jenže jarní Flora se koná ve dnech 21. – 24. Dubna. Na autobus nejsou peníze. Další možná návštěva výstaviště s programem, který by byl pro nás je až v srpnu. Takže pro co rozhodneme? Odeslala jsem E-mailovou poštou dotaz, co by nám nabídli ke shlédnutí v červnu. Zrovna přišla odpověď, přečtu.

Dny zdraví s Juventusem, které měly proběhnout v dubnu se nekonají. Počítají však s naší spoluúčastí v příštím roce. Ale totéž nám nabídla pobočka VZP.

Takže když budu odevzdávat projekt na rekondiční pobyt, domluvím se s paní, která má tyto věci teď v kompetenci. Hezky jsme si popovídaly, když jsem se byla informovat na to, zda nám na RP přispějí. V příštím Zpravodaji se dozvíte více.

 

O čem byste měly vědět:

23. března přijela z Prahy p. učitelka Palatinová školit učitelky k projektu LPR – „Já kouřit nebudu a vím proč“. Přivezla spoustu materiálu. Ubytovaly jsme ji v Kosmosu a k večeru se s ní prošly na náměstí, parkem, k Universitě. Líbilo se jí a druhý den v Galaxii nám připravila hezkou přednášku. Na to, že jsme už před vánocemi informovaly školy o připravované akci a pak další i školky písemně, byl úspěch akce mizerný. Odeslaly a roznesly jsme jen po novém roku 48 dopisů. I do Českého Těšína a okolních obcí. Je pravda, že vlastně byly prázdniny, s termínem jsme vyhověly p. učitelce, prostě zájem nebyl nebo jen o materiály. Ty ovšem bez přednášky nesplní účel. A na to, aby je někdo hodil do kouta, to je škoda práce těch, kdo se celému projektu věnují. My je také využijeme, vždyť v našem projektu – „Mámo, táto, nekuřte“ pokračujeme. Jen nás strašně mrzí to, že finančně jsme na naše poměry investovaly hodně a to nemyslím na čas, tomu věnovaný. Ale s učitelkami, které přijely (ta z Těšína za tři školky) si p. Palatinová vyměnila kontakt a dále se akce bude odvíjet spíše přes školské úřady. Jsme první v republice, kdo něco takového zorganizoval. Byly jsme na Onkologických dnech v Ostravě. Takto celorepublikovém kongresu lékařů a zdravotnického personálu, věnujícímu se pacientům s nádorovým onemocněním. Marienka nabídla, že nás zaveze. Takže Andělka, Zuzka a já v pátek. V sobotu s ní jela Amálka, Ilonka a Andělka. Spoustě odborových výrazů jsme nerozuměly, ale pocit, že věda jde dál, výzkum úspěšně pokračuje a pak jsou tu lidé, kteří toto všechno převádějí do praxe nám dělal dobře. V hotelu Atom jsme strávily čas užitečně ještě i v souvislosti s tím. Že jsme prohodily pár slov s představitelem firmy Novartis, jež nám slíbila finanční podporu. A také jsme se tak trochu domluvily na naší aktivní účasti na příštích Onkologických dnech..

Zítra jdeme na schůzku pořadatelů karvinské Bambiriády.

Takže ke Květnovému dni: přivítáme pomoc při prodeji květinek v obcích kolem Karviné. Květinový den se koná 11. Května.

28. května pak Bambiriáda. Je to sobota, od 9,00 – 16,00. Byly jsme si prohlédnout hřiště u školy Prameny, kde se toto koná a máme představu o tom, jak by měla probíhat ta část, kterou musíme splnit pro účast na osvětové akci Alinace – tedy Kolem s Kolem. Děti z blízkých karvinských škol přijedou na kolech, projedou antukovým oválem, dostanou odměny, my zapíšeme počet ujetých metrů, odjedou k jiné atrakci na hřišti. Proto je třeba několik členek, které budou zapisovat, rozdávat odměny, ale hlavně trochu dohlédnout na to, avy nedošlo na nám vymezeném prostoru, k úrazu. Budeme mít stánek, stůl s dárečky dětem a tiskovinami spíše pro rodiče. Více konkrétních informací také až v květnu.

 

Přeji všem spokojené a příjemné prožívání jarních dnů. Těm, které s Humanitou či diabetiky odjedete na rekondiční pobyty, hezky strávený týden. Upevnění zdraví a milé lidi kolem sebe.

Těm, kteří se zatím nemohou zúčastnit ozdravných pobytů, víru, že do září budou fit a pojedou s námi. Bláža

 

 

 

Z P R A V O D A J č. 3

 

Březen 2005

 Třetí rok naší činnosti opět začal pochmurně. Peněz minimum, starosti z čeho budeme platit nám, služby. Ale“ blýská se na lepší časy“. Ovšem je s tím spousta práce, když budeme zdravé, všechno půjde.

Scházíme se v období plné chřipek, přesto doufám, že nás bude dost, abychom schválily důležité věci. Zápis a usnesení z této členské schůze je přílohou ke všem žádostem o dotace, k projektům, které budeme během roku zpracovávat.

 

 

 

Aktuality!

Na minulé schůzce jsme se domluvily, že padne návrh na místo konání letošního zájezdu. Co kdybychom jely na Floru do Olomouce. Ve všední den, ať nejsme neseni proudem zájemců a něco uvidíme. A také, abychom si mohly přinést do našich zahrádek něco na památku. Podle počasí buď na jarní, v případě, že by se jaro nechtělo rozhodnout jestli bude, či ne, tak na tu pozdější. Ať nedopadneme jako loni v Kroměříži. Také by zrovna den před tím, než pojedeme nemusely všechno ztřískat kroupy. O nějaký doplňkový program se jistě postaráme, takže podrobnosti budou v dubnovém čísle.

S tím souvisí dotaz, zda si přejete jet i s rodinnými příslušníky. Možná by bylo dobré, ať je autobus využitý. Opět bychom si zaplatili příspěvek ve výši 100,-- Kč.

 

Kulturní akce!

V galerii Zdravého města v Universitě si můžete prohlédnout malby, kresby a grafické tisky Vladivojna La Chia. Vernisáž se koná 24. března 2005 opět v 17. hodin

 

Další informace:

Připomínám, že Slezská Humanita má členskou schůzi 31. března 2005, pro ty kdo by jel s nimi na jarní rekondiční pobyt.

Jinak je tu nabídka klubu diabetiků. Můžeme s nimi do Tater v červnu na týden. Plná penze za 3 500,- Kč. Jezdí tam už delší dobu, líbí se jim tam. Je třeba do 16. března nahlásit eventuální zájem. Bližší informace bude mít Zuzka.

Z návštěvy předsedkyně klubu diabetiků se „vyklubala „ další nabídka. Zřejmě neobsadí plný počet míst v jimi objednaném termínu rekondičního pobytu. V hotelu DUO v Horní Bečvě. Takže dobrá zpráva pro ty, jež mají výhrady k tomu, abychom nejezdily na stejné místo. Ta Studánka by se zrušila, kdo chce jet může s Humanitou na jaře a náš rekondiční pobyt uskutečníme na podzim v tomto hotelu. Je tam k dispozici bazén, třeba bude teplejší voda než v Kahanu.Byly bychom v té hlavní budově. Ale přesto bych objednala a vypracovala projekt jen pro 20 účastníků. Ať nedopadneme jako loni. VZP nám třeba zase přispěje, ale ať nemusíme pak nic vracet. Podrobnosti k tomuto budou také v dubnovém čísle, přesto eventuální zájem budu zjišťovat než odevzdám projekt VZP.

A komu se líbí penzion Studánka, navrhuji dvoudenní pobyt, jen tak třeba na houby.Ovšem chtělo by to jet vlakem, autobusem, nebo auty. Pokusím se sehnat peníze na dopravu, ale jde to všechno těžko. Vzhledem k tomu, že houby by jeli sbírat ti zdravější a pohyblivější z nás, předpokládala bych, že cestování hromadnými prostředky by nečinilo takovou potíž.

Co se týká rekondičních pobytů vůbec. Již několikrát jsem psala, že můžeme využít nabídku jiných klubů a sdružení. Amazonky z Ostravy nebo INNY z Havířova jezdí do Luhačovic.

Ovšem také autobusem – linkou. Byl by zájem?

24. března bude v Galaxii to školení pro učitelky mateřských škol. Rozeslaly jsme 48 dopisů a pozvánek. I do Českého Těšína, Petrovic, Dětmarovic, Albrechtic a do okolí. To jsem zvědavá na účast. Zvládneme s Andělkou.

Co bude třeba podpořit Vaši účast je ta Bambiriáda. Akce Kolem s Kolem 28.května ve škole Prameny. Podrobnosti později, ale kdyby jste si tenhle termín rezervovaly, budeme rády. Kdo jezdí na kole a troufá si dojet až na hřiště této školy, bodoval by ujetými kilometry a pomohl při organizaci soutěže pro děti. Podle toho kolik by bylo účastníků, rozdělily bychom se o čas. Akce by měla trvat od 9,00 hodin do 16,00 hodin. Jedna skupina by však jela do Albrechtic na setkání s děvčaty z Havířova. Tam dojde k předání nějaké štafety, dárků atd. Pokud pojede zdatnější skupina, přibere trasu přes Chotěbuz. Jelo by se po cyklostezce a odjezd by byl z parkoviště za benzínkou u Tesca. V devět hodin v sobotu 28. května. V těch Albrechticích bychom někde poobvědvali, odpočinuly si, udělaly pár fotek. Předpokládaný návrat v 16,00 hodin. Doufejme, že počasí bude přát a tak bychom mohly obě skupiny společně zhodnotit celou akci v restauraci na náměstí. To bude mobilománie, ještě, že je máme. Asi náročné, pokud máte k tomu ještě nějaké návrhy, sem s nimi. Chce to ovšem trénink pro ty, jež na kole sedí jednou za několik let, jako třeba já. Takže než se tohle všechno bude konat navrhuji projet tuhle trasu na nečisto někdy koncem dubna. Třeba ve všední den odpoledne.

 

Blíží se Velikonoce, ať tyto svátky jara prožijete v klidu, ve zdraví. Ke stěhování klubovny není více informací. Ale také je fakt, že zatím nebyl čas na sbírání informací.

 

Takže přeji veselé společné setkávání, všem hodně zdraví  Bláža

Z P R A V O D A J č. 2

 

Únor 2005

 

Především musím sdělit, že příští schůzka t.j. 8. března bude jednak v salonku Rehabilitačních lázní v Karviné 8, a bude to členská schůze. Pozvánky nebudeme rozesílat z úsporných důvodů, ale bylo by dobré zajistit co největší účast, takže si mezi sebou sdělte tuto informaci. Bude plná důležitých informací.

 

Naši únoroví oslavenci: včera oslavila kulatiny Boženka S., dále to bude Loli Š. a Jindřiška S. Všem srdečně blahopřejeme !

 

Aktuální informace:

 

Pro ty, jež mají zájem o členství ve Slezské Humanitě, sděluji: členská schůze je 31.3. v 15,00 hodin. Bývá ve STaRSsu – zimním stadionu, v klubovně vedle hotelu Sport. Pokud by bylo něco změněno, sdělím v březnovém zpravodaji. Kdo by s Humanitou chtěl na jarní rekondiční pobyt - koná se ve dnech 16.5.2005 až 23. 5.2005 a druhý termín je následující týden. Jenže ještě nevíme kam jedou. Také budeme vědět v březnu.

Nabídka kulturních akcí:

26.2.2005 v 9,00 hodin Pískání pro zdraví – čtvrtý ročník. Městská soutěž dětí ve hře na flétnu. Koná se v ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné Mizerově – vedle Pasáže.

Také nás zvou na Benefiční koncert na podporu projektu Naděje pro život. Do kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné Fryštátě na den 19. února v 19,30 hodin. Pořádá Nadační fond „ Dítě a ovzduší“, Církev Adventistů sedmého dne Karviná, Slezská církev evangelická a v.,Římskokatolická farnost Karviná

Vstupné 100,-- Kč na stání a 150,-- Kč k sezení. Finanční prostředky budou použity na nákup lékařských přístrojů na dětské a novorozenecké oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné – Ráji. Program: Preludia a fugy Johanesa Brahmse a Biblické písně Antonína Dvořáka. Účinkují: Aleš Bárta – varhany, Alfréd Strejček – recitace a Ivo Hrachovec – bas.

Pozvání pro nás jsem získala od členek komise, jež hodnotila a kontrolovala vyúčtování realizace jednoho z našich projektů.

 

Teď se musím rozepsat o akci o které jsem v minulém Zpravodaji psala jako o pro nás nerealizovatelné. Jde o akci „ Kolem s kolem“. Realizovat se bude. Miládka s Andělkou přijely se setkání v Bechyni s podrobnějšími informacemi. A tak jsem se vydala za dalšími informacemi do Domu dětí a mládeže do Juventusu. Opět jsem měla štěstí na duše spřízněné a jak se říká, zase jsem byla „ve správný čas na správném místě“. Získala jsem kontakty na lidi, kteří mají co do činění s organizací akcí pro děti v souvislosti s tím, že termín konání je blízký Dni dětí. Když jsme probraly všechny možnosti, které by nám mohly pomoci tuto akci zajistit pro veřejnost, což je podmínkou a druhou části této celostátní akce, požádaly nás o spolupráci na Dni zdraví. To neodmítneme, bude se konat v dubnu a podrobnosti se dozvíte. Bude to zřejmě něco takového jako pořádali diabetici v listopadu. Takže zkontaktujeme Hygienickou stanici a pokusíme se o kontakt do Ústavu zdraví v Ostravě.

Vrátím se k akci Kolem s kolem. Bude součásti Bambiriády 2005, což je také republiková akce pro děti, v Karviné se koná potřetí. Vše se odbude ve venkovních prostorách Základní školy Prameny dne 28. května od 9,00 hodin. Řádně ji letáky zpropagujeme. Podrobný scénář bude k dispozici na březnové schůzce. Takže se Alianci přihlásíme a tu první část akce uskutečníme s kolegyněmi z havířovského klubu INNA.To znamená, že 5 lidí, tři musejí být členky klubu, pojede na kole po cyklostezce do Albrechtic a tam se setkáme s INNAmi a předáme si nějaké symbolické štafety. Konkrétně, také až v březnu. Ještě budeme mít k dispozici klienty jednoho Fitcentra. Co je třeba vymyslet - nějakou soutěž pro děti. Takže bereme nápady i s těmi, kdo je vymysleli. 

Jak je výše psáno, Slezská Humanita jede zase na rekondiční pobyt na jaře. Zvažte dobře, komu vyhovuje jet s nimi a kdo by na podzim jel na náš rekondiční pobyt. Určitě pojedeme, jenže teď teprve sháníme peníze. Na loni podané žádosti a projekty nikdo nereaguje, takže začneme znovu. Zájezd a rekondiční pobyt si zajistit musíme.

Se Slezskou Humanitou jsme byli v divadle Antonína Dvořáka 23. ledna na opeře G. Verdiho La Traviatta. Bylo nás pět. Úžasný zážitek nejen z hudby, ale také z prostředí. Divadlo je krásně zrenovované. A děvčata projevila zájem o to, stát se členy Slezské Humanity. Jak se bavíme o takových věcech v klubovně, také je tu zájem dalších a tak nahlaste, kdo by chtěl přijít na jejich členskou schůzi. Tam se dají zaplatit příspěvky. Co nabízejí, jaké služby můžete využít pro sebe či rodinné příslušníky se dozvíte buď na té schůzi nebo u nás v klubovně.

Také letos bychom uskutečnily nějakou zdravotní přednášku. O jakou máte zájem? Máme zajistit třeba psycholožku. Její přednáška se konala už před třemi léty, což je dost dlouho a pro ty členky jež od té doby přišly do sdružení by se možná hodila.

Ještě krátce, co zrovna dělají aktivistky. 24.března se koná seminář pro pedagogy mat. škol a přijede je proškolit p. učitelka Palatinová z Ligy proti rakovině v Praze. Seminář je zaměřený na nekuřáctví dětí, ujaly jsme se organizace semináře akce pro Karvinou a okolí. Konat se bude v Galaxii, ubytujeme paní učitelku v Kosmosu, přiveze spoustu materiálu k tomuto celorepublikovému projektu. V souvislosti s tím, že peněz nemáme, požádaly jsme o pomoc naší banku.

 

Zbytek ústně.

 

Snažím se dostat důležité informace na jeden papír, rovněž z úsporných důvodů. Bylo nám doporučeno nepsat Zpravodaj každý měsíc, jenže jste zvyklé a já nevím jak bych všechny informovala o akcích , o kterých se jedná v průběhu měsíce a je třeba zajistit účast nebo pomoc.

Takže ještě jednou: Aničky, Hanko, Růženko – držíme palce, myslíme na Vás, těšíme se na Vás na některé z jarních schůzek a protože zřejmě dojde k mnoha změnám nezapomeneme Vás informovat.Všichni se mějte moc hezky, na hladkých chodnících neuklouzněte a chřipce se úspěšně braňte.  

 

  Bláža

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář